logo
Kontakti
Izvēlnes ikona
Raksts Raksts Raksts Raksts Raksts Raksts Raksts

Vispārējās civiltiesiskās atbildības apdrošināšana

Latvijas Republikas Civillikums nosaka, ka jebkura persona ir atbildīga par zaudējumiem, ko tā nodarījusi citai personai savas darbības vai bezdarbības dēļ. Tātad jebkurai cietušajai personai ir tiesības prasīt atlīdzinājumu par tai nodarītu kaitējumu. Cilvēciskas kļūdas ir neizbēgama ikdienas dzīves sastāvdaļa, tomēr to sekas bieži vien var būt neparedzami lielas. Tik lielas, ka persona tās nespēs segt. Tādēļ, lai droši veiktu savu uzņēmējdarbību vai neuztrauktos par zaudējumiem, ko viena persona nejauši var radīt citai personai, ir nepieciešams veikt civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu.

Tomēr civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas produkti, kas tiek piedāvāti Latvijā, ir ļoti atšķirīgi. Tie atšķiras ar atlīdzināmo zaudējumu un izdevumu apjomu. Kādi tad ir šie atlīdzināmie zaudējumi un izdevumi?

 • Tiešie zaudējumi, kas izriet no kaitējuma trešās personas veselībai, dzīvībai, fiziskajam stāvoklim
 • Tiešie zaudējumi, kas izriet no trešo personu īpašumam nodarīta kaitējuma (gan kustamam, gan nekustamam)
 • Zaudējumi, kas nodarīti otrai darījuma pusei / pasūtītājam
 • No kaitējuma izrietoši tieši finansiāli zaudējumi
 • Trešo personu negūtie ieņēmumi vai negūtā peļņa
 • Tīri finansiāla rakstura zaudējumi
 • Zaudējumi, ko trešai personai nodarījuši piesaistītie apakšuzņēmēji
 • Zaudējumi objektam, uz kuru apdrošinātais tieši iedarbojas, veicot apdrošināto darbību
 • Zaudējumi, kas radušies pēc darbu veikšanas (atbildība par pabeigtajām darbībām)
 • Zaudējumi, kas nodarīti, lietojot speciālo tehniku darbu veikšanai
 • Zaudējumi, kas nodarīti, veicot iekraušanas un izkraušanas darbus
 • Atbildība par produkta nodarītu kaitējumu
 • Produkcijas atsaukšanas izmaksas
 • Morālais kaitējums
 • Trešās personas juridiskie un tiesvedības izdevumi
 • Pašas apdrošinātās personas juridiskās un aizstāvības izmaksas
 • Negadījuma ekspertīzes izmaksas

 

Savukārt veicot atbildības apdrošināšanu darbībai citā valstī, ir jāpārzina konkrētās valsts likumi, kuros ir noteikts atbildības apjoms, zaudējumu pierādīšanas un pieteikšanas kārtība, un citas nianses. Izmantojot pakalpojumu sniegšanas brīvību daudzus apdrošināšanas jautājumus var sakārtot no bāzes valsts, tomēr dažreiz ir nepieciešamība risinājumus meklēt ārvalstīs.

Katras nozares darbība ir specifiska, līdz ar to arī civiltiesiskās atbildības apdrošināšanā ir jāliek citādāki uzsvari.

Vispārējās civiltiesiskās atbildības apdrošināšana

Mums patīk iepazīt dažādas nozares un piemeklēt risinājumus katrai no tām. Mums patīk civiltiesiskās atbildības apdrošināšana, jo tas ir apdrošināšanas veids ar ļoti daudz niansēm, atšķirībām starp valstīm, juridiska rakstura jautājumiem un īpašu zaudējumu regulēšanas kārtību.

Tas prasa padziļinātas zināšanas, kuras mums ir un kuras mēs varam nodot Jums, vai tā būtu būvniecības nozare, vai ražošana, tirdzniecība, pakalpojumu sniegšana, vai arī gluži vienkārši Jūs esiet ēkas īpašnieks, īrnieks, kurš vēlas sevi pasargāt no neplānotiem izdevumiem nākotnē!

 

Noderīga informācija:

Ministru kabineta noteikumi Nr.502
Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu

Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu (likumi.lv)