logo
Kontakti
Izvēlnes ikona
Raksts Raksts Raksts Raksts Raksts Raksts Raksts

Vairumtirzniecība un mazumtirzniecība

Tirdzniecība ir preču vai pakalpojumu apmaiņa un parasti tā notiek specializētās vietās – veikalā, tirgū, u.tml. Tomēr mūsdienās tirdzniecība var notikt arī attālināti un šāda tipa uzņēmumiem svarīgi ir padomāt par datu drošību un to aizsardzību pret kiberincidentiem.

Apdrošināšana var palīdzēt:

  • Aktīvu aizsardzībā
  • Rūpēs un atbildībā par produktu
  • Saistībās pret piegādātājiem un klientiem
  • Atbildībā pret trešajām personām un vidi
  • Transporta un loģistikas risku apdrošināšanā
  • Rūpējoties par kiberdrošību
  • Darbinieku aizsardzībā un motivācijā
  • Finanšu risku vadībā
  • Atbildībā par pieļautajām kļūdām vadot uzņēmumu vai slēdzot līgumus
  • Piegādātāju ķēdes pārrāvuma un uzņēmējdarbības pārtraukumu gadījumā
Vairumtirzniecība un mazumtirzniecība

Mūsu kompetence balstās risku analīzē, apdrošināšanas programmu izstrādē, apdrošināšanas līgumu noslēgšanā un ikdienas vadībā, kā arī palīdzībā pēc apdrošināšanas gadījumiem ātri un nepieciešamā apjomā saņemt apdrošināšanas atlīdzību.

Lai uzzinātu vairāk vai saņemtu piedāvājumu, lūdzam sazināties ar mums telefoniski vai e-pastā!