logo
Kontakti
Izvēlnes ikona
Raksts Raksts Raksts Raksts Raksts Raksts Raksts

Kiberrisku apdrošināšana

Kiberrisku apdrošināšana ir kļuvusi aizvien aktuālāka. Gandrīz katru dienu tiek ziņots, ka hakeri ir uzlauzuši kādu datu bāzi vai sistēmu, kā rezultātā tiek zaudēta informācija vai radīti zaudzējumi izspiešanas vai šantāžas rezultātā.

Montea piedāvāja šo apdrošināšanas produktu Latvijas tirgū sadarbībā ar ārvalstu apdrošinātājiem.

Kiberrisku apdrošināšana paredzēta uzņēmumiem, kuru ikdienas darbība ir atkarīga no dažādām informācijas tehnoloģiju sistēmām un tīmekļa risinājumiem vai kuri apkopo iedzīvotāju personas datus (veselības informāciju, citus personas datus), vai būtisku finanšu informāciju (kredītkaršu datus, grāmatvedības datus). Izplatītākās nozares ir medicīna, farmācija, internetveikalu darbība, ārpakalpojumu grāmatvedība, juridiskie pakalpojumi, tulkošana, u.c.

Ar kiberriskiem saistītās civiltiesiskās atbildības apdrošināšana garantē vispusīgu aizsardzību, kas, iestājoties apdrošināšanas gadījumam, ļauj atjaunot vai izlabot uzņēmuma datus, datorsistēmas vai tīmekļa risinājumus.

Daži piemēri:

  • Uzņēmuma rīcībā esošo datu (personas datu vai finanšu informācijas) noplūde, zādzība vai ļaunprātīga izmantošana;
  • Informācijas sistēmu, datu tīklu, vietņu vai tīmekļa risinājumu darbības traucējumi vai ļaunprātīga iejaukšanās to darbībā (piemēram, uzlaušana);
  • Datora vīrusi;
  • Krāpniecība, tai skaitā esošo vai bijušo darbinieku ļaunprātīga rīcība.

 

Apdrošināšanas noteikumu pamatā ir visu risku apdrošināšanas princips, kas garantē vispusīgu apdrošināšanas segumu. Šī apdrošināšana sastāv no trīs daļām, kas saistīti ar zaudējumiem pašam uzņēmumam, civiltiesisko atbildību un saimnieciskās darbības pārtraukumu. Šī apdrošināšana sedz tādus finansiālus zaudējumus, ko nevar apdrošināt ar klasisko īpašuma, vispārējās civiltiesiskās atbildības vai saimnieciskās darbības pārtraukuma apdrošināšanas polisi.

Kiberrisku apdrošināšana

Apdrošināšanas prēmijas apmērs ir atkarīgs no apdrošināmās nozares, apdrošinājuma summas, pašriska, datu apjoma un esošās IT infrastruktūras drošuma. Tāpat kā ēkām risku mazina ar signalizācijas uzstādīšanu, tāpat ir jāveic zināms apjoms darba, lai IT infrastruktūra būtu aizsargāta jau pirms apdrošināšanas polises iegādes.

Lai uzzinātu vairāk, sazinieties ar mums!

Raksts Raksts Raksts Raksts Raksts Raksts Raksts

Sazināties ar mums

Personas dati ir jebkāda informācija, kas attiecās uz jums kā fizisku personu, piemēram, personas kods, pases sērijas numurs un tālruņa numurs.

+371 27051000 info@montea.lv