logo
Kontakti
Izvēlnes ikona
Raksts Raksts Raksts Raksts Raksts Raksts Raksts

Pārtika un dzērieni

Mēs visi ikdienā lietojam pārtiku un vēlamies, lai tā būtu droša, pareizi uzglabāta, veselībai nekaitīga. Līdz ar to pārtikas kvalitātes nodrošināšana ir process, kas prasa īpašu drošību, piesardzību un kontroles procedūras. Tomēr pārtikas ražošanas un uzglabāšanas procesos var rasties kļūdas vai nejaušības, kuru rezultātā saražotais produkts uzskatāms par nedrošu un no tirgus ir jāatsauc. Pārtikas nozarē civiltiesiskās atbildības apdrošināšana ir būtisks risku vadības elements, jo tā palīdz apdrošināties pret kaitējumu, ko produkts ir nodarījis trešajai personai, kā arī sedz izmaksas produkcijas atsaukšanai no tirgus un utilizēšanai. Īpaši svarīgi tas ir valstīs, uz kurām produkcija tiek eksportēta, ņemot vērā to, ka normatīvo aktu prasības valstīs var krietni atšķirties.

Pārtikas pagatavošanas process  saistīts arī ar paaugstinātu ugunsbīstamību. Publiskajā vidē ir zināms par vairākiem gadījumiem, kad dažādu iemeslu dēļ izcēlušās ugunsnelaimes pārtikas ražotnēs, restorānos un kafejnīcās. Tāpat šajā nozarē aktualitāte ir saldēšanas iekārtu salūšana vai neatbilstoša darbība.

Bez iepriekšminētā restorāniem, kafejnīcām un pārtikas tirdzniecības vietām aktuāla ir arī vispārējās civiltiesiskā atbildības, telpu un aprīkojuma, negūtās peļņas, skaidrās naudas kasē vai pārvadājuma laikā apdrošināšana,  kā arī personu risku apdrošināšana darbiniekiem.

Pārtika un dzērieni

Mūsu klienti pārtikas un dzērienu nozarē ir gan tās ražotāji, gan izplatītāji, gan restorānu un kafejnīcu ķēdes. Mūsu pievienotā vērtība ir atbilstošas apdrošināšanas programmas izveide, kas nosedz klientam aktuālos riskus, kā arī palīdzība apdrošināšanas gadījumu noregulēšanā. Lielākais mūsu noregulētais zaudējums šajā nozarē ir bijis 1,2 milj. EUR, kas radās ugunsgrēka rezultātā bojā ejot ražošanas telpām, iekārtām un precei, tai skaitā atlīdzības apmērā tika iekļauta arī negūtā peļņa un fiksētās izmaksas. Ātra un savlaicīgi izmaksāta atlīdzība palīdzēja klientam atjaunot ražošanu jau citās telpās salīdzinoši īsā laikā.

Raksts Raksts Raksts Raksts Raksts Raksts Raksts

Produkti