logo
Kontakti
Izvēlnes ikona
Raksts Raksts Raksts Raksts Raksts Raksts Raksts

Ražošana

Ražošana ir process, kurā tiek radīti tirgū pārdodami produkti. Šaurākā izpratnē ražošana ir saimnieciskās darbības nozare. Risku vadības procesā ir svarīgi saprast, kāds produkts tiek ražots, izmantojot kādas tehnoloģijas, cik tās ir bīstamas cilvēkam un videi, kā arī potenciālā saražotā produkta ietekme uz gala produktu, cilvēkiem un videi. Apdrošināšana ir būtiska sastāvdaļa uzņēmuma izstrādātajā darbības nepārtrauktības plānā vai katastrofu ietekmes mazināšanas plānā, jo palīdz akumulēt naudas līdzekļus kaitējuma novēršanai, kas tajā brīdī uzņēmumam pašam var nebūt pieejami.

Apdrošināšana var palīdzēt:

  • Ražošanas aktīvu aizsardzībā
  • Rūpēs un atbildībā par produktu
  • Saistībās pret piegādātājiem un klientiem
  • Atbildībā pret trešajām personām un vidi
  • Transporta un loģistikas risku apdrošināšanā
  • Darbinieku aizsardzībā un motivācijā
  • Finanšu risku vadībā
  • Atbildībā par pieļautajām kļūdām vadot uzņēmumu vai slēdzot līgumus
  • Piegādātāju ķēdes pārrāvuma un uzņēmējdarbības pārtraukumu gadījumā
Ražošana

Mūsu kompetence balstās risku analīzē, apdrošināšanas programmu izstrādē, apdrošināšanas līgumu noslēgšanā un ikdienas vadībā, kā arī palīdzībā pēc apdrošināšanas gadījumiem ātri un nepieciešamā apjomā saņemt apdrošināšanas atlīdzību. Mēs esam pieredzējuši gan pārtikas ražošanas apdrošināšanā, gan tehnoloģisko iekārtu un aprīkojuma ražošanā, gan arī prefabricēto koka karkasa ēku ražošanā, metālapstrādē un citās nozarēs.

Lai uzzinātu vairāk vai saņemtu piedāvājumu, lūdzam sazināties ar mums telefoniski vai e-pastā! Pirmais solis celā uz pārdomātu apdrošināšanu ir saruna, kurā mēs iepazīstam uzņēmuma ražošanas procesu, finanšu stāvokli, pārvaldību un potenciālos draudus, lai izveidotu atbilstošu apdrošināšanas programmu.

Raksts Raksts Raksts Raksts Raksts Raksts Raksts

Produkti

Raksts Raksts Raksts Raksts Raksts Raksts Raksts

Sazināties ar mums

Personas dati ir jebkāda informācija, kas attiecās uz jums kā fizisku personu, piemēram, personas kods, pases sērijas numurs un tālruņa numurs.

+371 27051000 info@montea.lv