logo
Kontakti
Izvēlnes ikona
Raksts Raksts Raksts Raksts Raksts Raksts Raksts

Iekārtu salūšanas apdrošināšana

Ražošanas uzņēmumiem ir savarīgi nodrošināties, lai ražošanas process ir nepārtraukts un paredzams. Ja kādu iemeslu dēļ ražošanas process ir apturēts, ko visbiežāk var radīt iekārtas salūšanas risks, tad šī apdrošināšana ir labs veids, kā sevi pasargāt no lielām izmaksām vai pat darbības izbeigšanas.

Iekārtu salūšanas apdrošināšana sedz zaudējumus negaidītu notikumu rezultātā, kas radījuši bojājumus rūpnieciskām iekārtām, darbgaldiem vai dažāda pielietojuma mehānismiem. Iekārtu salūšanas segums aizsargā ražošanas iekārtas gan to normālas ekspluatācijas laikā, gan periodos, kad tās netiek ekspluatēts, un iekārtu tehniskās apkopes laikā. Šī apdrošināšana atlīdzina zaudējumus, kas radušies uzņēmuma aktīviem materiālo bojājumu rezultātā, ja šādus bojājumus izraisīja pēkšņi un neparedzami apdrošināšanas gadījumi, piemēram:

  • decentrēšanās, stiprinājuma elementu un detaļu atskrūvēšana, ar drošības aprīkojumu vai viltus trauksmi, svešķermeņu iekļūšanu saistīti negadījumi;
  • plaisas, plīsumi vai lūzumi centrbēdzes spēku dēļ;
  • ūdens trūkums tvaika katlos vai augstspiediena tvertnēs;
  • paaugstināts spiediens, īsslēgums, pārspriegums vai strāvas līmeņa izmaiņas;
  • strukturāli, materiāli, dizaina, ražošanas defekti un/vai kļūdas, pielāgošanas kļūdas un uzstādīšanas defekti;
  • kļūdainas darbības, ko veic apdrošinājuma ņēmēja darbinieki;
  • vētras tiešā ietekme uz objektiem, kad ēkas, to daļas, koki uzkrīt apdrošinātai iekārtai;
  • jebkuri citi pēkšņi un negaidīti notikumi, kas prasa apdrošināto mehānismu remontu vai maiņu.

 

Kopā ar iekārtu salūšanas apdrošināšanu ir iespējams apdrošināt arī saimnieciskās darbības pārtraukuma risku, kas izriet no iekārtas salūšanas, ja salūšanas dēļ ar iekārtu nav iespējams saražot produkciju. Parasti šī riska pašrisks ir ne mazāks kā 48 stundas.

Iekārtu salūšanas apdrošināšana

Lai uzzinātu vairāk vai pieprasītu piedāvājumu, sazinieties ar mums pa telefonu vai e-pastā!

 

Raksts Raksts Raksts Raksts Raksts Raksts Raksts

Sazināties ar mums

Personas dati ir jebkāda informācija, kas attiecās uz jums kā fizisku personu, piemēram, personas kods, pases sērijas numurs un tālruņa numurs.

+371 27051000 info@montea.lv