logo
Kontakti
Izvēlnes ikona
Raksts Raksts Raksts Raksts Raksts Raksts Raksts

Speciālās tehnikas apdrošināšana

Šajā veidā apdrošināšanas objekts ir dažāda veida speciālā tehnika (būvniecības, ceļu būves, lauksaimniecības, kūdras ieguves, mežizstrādes un cita tehnika); ieskaitot arī tehnikas ietilpstošo aprīkojumu, iebūvētas iekārtas, sistēmas un aksesuārus,

Līdzīgi kā īpašuma apdrošināšanā, arī speciālo tehniku var apdrošināt pret nosauktajiem riskiem vai visiem riskiem.

Nosauktie riski:

 • uguns risks: ugunsgrēks, zibens spēriens, eksplozija;
 • dabas stihisko postu risks: vētra, plūdi, krusa, zemestrīce, nepārtraukta snigšana;
 • šķidruma un tvaika noplūdes risks: cauruļvadu avārija vai plīsums,
 • darbinieku vai trešo personu darbība vai bezdarbība,
 • automātisko ugunsdzēsības sistēmu reaģēšana;
 • trešo personu ļaunprātīgas rīcības risks: zādzība,apzagšana, laupīšana, ļaunprātīgi bojājumi, sadursme;
 • sadursmes risks: sauszemes transportlīdzekļa trieciens, iekraušanas mehānisma trieciens.

 

Savukārtu visu risku apdrošināšanā apdrošināts objekta pēkšņs un neparedzēts fiziska bojājuma vai bojāejas,
zādzības, apzagšanas vai laupīšanas gadījums, ieskaitot arī visus nosauktos riskus.

Papildus atlīdzināmie zaudējumi:

 • glābšanas un attīrīšanas darbus;
 • tehnikas aizvākšanu un/vai iznīcināšanu;
 • tehnikas transportēšanas izdevumus uz uzglabāšanas vai remonta vietu;
 • izdevumus par tehnikas reģistrāciju, ieskaitot valsts reģistrācijas numurzīmi un reģistrācijas apliecību, ja apdrošināšanas objekts tiek aizstāts.
 • tehnikas noma — izdevumi par līdzvērtīgas tehnikas nomu, ja attiecībā uz apdrošināto tehniku ir iestājies apdrošināšanas gadījums.
Speciālās tehnikas apdrošināšana

Speciālās tehnikas apdrošināšana un KASKO ir līdzīgi apdrošināšanas produkti, tāpēc brīžiem var rasties neizpratne, kuru no tiem izvēlēties. Abos gadījumos apdrošināšana ir spēkā gan ceļu satiksmē, gan tehnikai esot stāvvietā vai remontā, un tiek apdrošināti pamata riski – ugunsgrēks, pašaizdegšanās, zādzība, dabas stihiju nodarīti zaudējumi, koku un priekšmetu uzkrišana u.c.

Tomēr lielāko atšķirību starp apdrošināšanas veidiem rada apdrošinātās tehnikas izmantošanas mērķis un vieta. Līdz ar to būtiski atšķiras šo apdrošināšanas veidu risku segums.

KASKO apdrošināšana paredzēta cilvēku vai kravas pārvadāšanai pa koplietošanas ceļiem, kur viens no lielākajiem apdraudējumiem ir ceļu satiksmes negadījumi, buktes un skrāpējumi. Savukārt specializētās tehnikas stihija ir meži, lauki, būvlaukumi, raktuves, karjeri un citas vietas.

 

Sazinies ar mums, lai uzzinātu vairāk vai iegūtu piedāvājumu!