logo
Kontakti
Izvēlnes ikona
Raksts Raksts Raksts Raksts Raksts Raksts Raksts

Īpašuma apdrošināšana

Īpašuma apdrošināšana ir apdrošināšana pret pēkšņiem un neparedzētiem notikumiem, kas var bojāt vai iznīcināt privātpersonas vai uzņēmuma īpašumā esošu nekustamo īpašumu (ēkas un citas būves), kustamo īpašumu (mājas manta, ražošanas un tirdzniecības objekti, preces, izejvielas, krājumi, gatavie ražojumi, biroja un mazumtirdzniecības iekārtas, gatavās produkcijas krājumi utt.) un citus līdzīgus objektus. Īpašumu var apdrošināt pret visiem riskiem, kur tiek segti visi īpašuma bojājuma un zuduma gadījumi, ja vien tie nav minēti kā izņēmumi, vai nosauktiem riskiem, kas definēti apdrošināšanas polisē.

Standarta apdrošināmie riski:

 • ugunsgrēks, zibens spēriens;
 • ūdensapgādes, kanalizācijas, apkures sistēmas avārijas vai noplūde;
 • dabas stihiskie posti – vētra, krusa, plūdi, lietus, sniega svars, grunts nosēšanās, zemes nogruvums;
 • zādzība, laupīšana, vandālisms;
 • stiklojuma saplīšana;
 • elektriskā sprieguma svārstības;
 • koku, mastu un stabu nogāšanās (ar vai bez vētras palīdzības);
 • darbinieku nejaušana rīcība;
 • transportlīdzekļa trieciens.

 

Citi apdrošināšanas gadījumi vai objekti, par kuriem jāvienojas īpaši:

 • kustamās mantas apdrošināšana zem klajas debess;
 • iekārtu salūšanas apdrošināšana;
 • ēkas liftu, apkures un ventilācijas iekārtu, apsardzes un ugunsdrošības sistēmu salūšana;
 • darbinieku ļauns nolūks vai rupja neuzmanība;
 • no būvniecības defektiem izrietoši zaudējumi;
 • applūšana no pilsētas komunikāciju sistēmu nespējas uzņemt lietus notekūdeņus vai šo sistēmu avārijas dēļ;
 • nauda;
 • teritorijas labiekārtojuma elementi, reklāmas izkārtnes, videonovērošanas sistēmas;
 • mākslas priekšmeti, gleznas, juvelierizstrādājumi;
 • manta ceļā vai ārpus dzīvesvietas / uzņēmuma atrašanās vietas;
 • terorisms, masu nemieri.
Īpašuma apdrošināšana

Īpašuma apdrošināšanas pamatprincips ir kompensēt zaudējumus apdrošinātā īpašumam tā, lai to varētu atjaunot vai aizstāt ar tādu pašu vai līdzvērtīgu īpašumu. Apdrošinājuma ņēmējam ir jāazinās, vai īpašums tiek apdrošināts atjaunošanas, tirgus vai faktiskajā vērtībā (parasti tiek pielietots īpašumiem, kuru fiziskais nolietojums pārsniedz 40% no atjaunošanas vērtības).

Sazinies par mums, ja vēlies uzzināt vairāk vai saņemt apdrošināšanas piedāvājumu!

Raksts Raksts Raksts Raksts Raksts Raksts Raksts

Sazināties ar mums

Personas dati ir jebkāda informācija, kas attiecās uz jums kā fizisku personu, piemēram, personas kods, pases sērijas numurs un tālruņa numurs.

+371 27051000 info@montea.lv