logo
Kontakti
Izvēlnes ikona
Raksts Raksts Raksts Raksts Raksts Raksts Raksts

Uzņēmuma vadošo amatpersonu atbildības apdrošināšana

Komerclikumā valdes un padomes locekļiem noteikts pienākums rīkoties kā krietniem un rūpīgiem saimniekiem. Tomēr viss nav tik vienkārši, jo rūpības standarts jāvērtē kopā ar iespēju kļūdīties, pieņemot biznesa lēmumus. Valdes un padomes locekļi var kļūt par apstākļu upuriem pat situācijās, kad visu izdara pareizi, jo valdes un padomes locekļi pakļauti dažādiem riskiem. Viens no veidiem, kā mazināt riskus, ir apdrošināšana.

Turklāt šāda apdrošināšana ir izdevīga arī pašam uzņēmumam, jo pieļautas kļūdas gadījumā atlīdzības piedziņa no vadošās amatpersonas mantas var būt sarežģītāka nekā atlīdzības saņemšana no apdrošinātāja.

Šīs apdrošināšanas mērķis ir pasargāt personu nozaudējumiem, kas var rasties, ieņemot amatu komercsabiedrībā. Šī apdrošināšana:

 • atlīdzina zaudējumus par kaitējumu trešajām personām, kas radies vadošo amatpersonu civiltiesiskās atbildības dēļ;
 • kompensē civilās un kriminālās atbildības juridiskās aizsardzības izmaksas vadītājiem un vadošajiem darbiniekiem;
 • sedz izmeklēšanas izmaksas;
 • atlīdzina juristu, advokātu un citu speciālistu (revidentu, grāmatvežu, sabiedrisko attiecību speciālistu utt.) juridiskās pārstāvības izmaksas;
 • kompensē naudas sodus un sankcijas;
 • sedz reputācijas atjaunošanas izmaksas;
 • atlīdzina personiskus izdevumus īpašuma apķīlāšanas vai konfiskācijas gadījumā;
 • apdrošina laulātos un pēcnācējus;
 • var kompensēt psihologa vai psihoterapeita konsultācijas;
 • atlīdzina prasības, kas saistītas ar sliktu darbā pieņemšanas praksi;
 • kompensē uzņēmuma zaudējumus, ja likums, uzņēmums vai statūti paredz, ka uzņēmumam jākompensē zaudējumi, ko radījuši kļūdaini tā vadītāju lēmumi, un juridiskās aizsardzības izmaksas.
Uzņēmuma vadošo amatpersonu atbildības apdrošināšana

Lai uzzinātu vairāk, saziniet ar mums!